COVID-19 voorzorgsmaatregelen

Beste klant,

Vanaf 9 juli 2020 zijn we weer open. In verband met het COVID-19 (Corona) virus zijn we genoodzaakt om de onderstaande veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Met deze maatregelen willen we de kans op besmetting minimaliseren. Het doel is dat we u een veilige massage behandeling kunnen aanbieden. Hiervoor is het invullen van de COVID-19 vragenlijst is verplicht. Scroll op deze pagina naar beneden of volg deze link.

We willen U informeren om op de dag van de behandeling de vragenlijst  in te vullen. Zonder een ingevulde vragenlijst zal de voorgenomen behandeling geannuleerd worden.

Tenslotte willen we U erop wijzen dat we de behandeling kunnen afbreken, indien we het vermoeden hebben dat U een van de onder genoemde klachten heeft.

 

Groep kwetsbare mensen:

Helaas kunt U geen afspraak maken, indien u tot de kwetsbare groep behoort. Volgens de RIVM richtlijnen behoort u tot de kwetsbare groep indien u 70 jaar of ouder bent. Verder behoren ook volwassenen (vanaf 18 tot 70 jaar), die de onderstaande aandoeningen hebben, tot de kwetsbare groep:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Suikerziekte (Diabetes mellitus)
 • Ernstige nieraandoeningen, die leiden tot dialyse en/of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties:
  • Door medicatie voor auto-immuunziekten
  • Na orgaantransplantatie
  • Bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)
  • Bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen, waarvoor een behandeling nodig is
  • Bij chemotherapie en/of bestraling van kanker
  • Een Hiv-infectie

Mensen met klachten:

Verder kunt u ook geen afspraak maken als u (of een van uw huisgenoten) één of meerdere van de onderstaande klachten heeft:

 • (Neus)verkoudheid
 • Hoesten, kuchen en/of niezen
 • Loopneus
 • Keelpijn
 • Verhoging (tot 38°C) of koorts (hoger dan 38°C)
 • Kortademigheid
 • Hoofdpijn
 • Branderige ogen
 • Moeheid
 • Je ziek voelen
 • Diarree

U kunt weer een afspraak maken, indien u 24 uur klachtenvrij bent. Indien u al een afspraak heeft gemaakt en u krijgt het vermoeden dat u (of één van uw huisgenoten) last heeft van een de bovengenoemde klachten, dan verzoeken we u dringend om deze afspraak uit te stellen of af te zeggen.

COVID-19 beleid in onze praktijk:

In onze praktijk hebben we een aantal voorzorgmaatregelen genomen, waarvan we u vragen om deze maatregelen te respecteren:

 • We schudden elkaar geen handen.
 • U doet uw schoenen uit.
 • Hoesten en niezen in de elleboog en gebruik maken van papieren zakdoekjes.
 • Kom alleen naar de praktijk.
 • Bij binnenkomst gebruikt u de hand-gel om uw handen te reinigen.
 • Houd zoveel mogelijk 1.5 meter afstand van elkaar.
 • Maak thuis gebruik van uw toilet. Op de praktijk is deze gesloten.
 • Bij twijfel over uw gezondheid (of één van uw huisgenoten), neem dan contact op om de afspraak te verzetten of te annuleren.
 • Volg altijd de instructies van de masseuse op.

Tenslotte zijn onze voorzorgmaatregelen:

 • De masseuse heeft geen ziekteverschijnselen.
 • De masseuse gebruikt een mondkapje.
 • Vooraf de behandeling wast de masseuse haar handen.
 • Na iedere behandelingen reinigen we en desinfecteren we alle oppervlakten en ruimtes, waar u geweest bent.
 • We ventileren de behandelkamer.

Als we samen deze voorzorgmaatregelen in acht nemen, dan kan ik u weer van dienst zijn, zoals u van ons gewend bent.

Blijf gezond.

Met vriendelijke groetjes,

Thaan

COVID-19 vragenlijst

Met de onderstaande COVID-19 vragenlijst willen we u een veilige massage behandeling aanbieden, waarbij het risico op COVID-19 besmetting zo laag mogelijk wordt gehouden. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en vallen onder de GDPR privacy wetgeving.

Wij verzoeken u deze COVID-19 vragenlijst op de dag van de behandeling vooraf in te vullen. Indien het verzenden niet lukt, dan kunt u bij ons vooraf de behandeling een papieren vragenlijst invullen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

  Gegevens klant

  Deel A: Check kwetsbare groep


  Ik heb afwijkingen en functiestoornissen van mijn luchtwegen en/of longenIk sta onder behandeling van een cardioloog voor mijn chronische hartaandoening(en)Ik heb diabetes (suikerziekte)Ik heb ernstige nieraandoeningen, waarvoor ik een nierdialyse en/of een niertransplantatie gaat ondergaanIk heb een verminderde weerstand tegen infectiesIk heb de afgelopen 3 maanden chemotherapie en/of straling ondergaanGEEN van de bovengenoemde keuzes zijn op mij van toepassing

  Deel B: Check klachten, die kunnen duiden op een besmetting met COVID-19 (Corona)


  (Neus)verkoudheidHoesten, kuchen en/of niezenLoopneusKeelpijnVerhoging (tot 38°C) of koorts (hoger dan 38°C)KortademigheidHoofdpijnBranderige ogenMoeheidJe ziek voelenDiarreeIk heb GEEN van de bovengenoemde verschijnselen

  Deel C: Controle vraag

  captcha